Pozor na AKTIVA a PASIVA ve Vaší firmě !!!

    Domů » Blog » Pozor na AKTIVA a PASIVA ve Vaší firmě !!!

Pozor na aktiva a na pasiva u vaší firmy !!!

Víte, že by jste si měli od roku 2012 více všímat a být pečlivější v průběžném sledování dvou důležitých hodnot životaschopnosti či konce vašeho podnikání, tj. aktiv a pasiv vaší firmy ? Nebuďte nezodpovědní a předcházejte případným problémům. Každý ať již člen představenstva, ředitel, jednatel, manažer a další vedoucí pracovníci jsou povinni bez zbytečného odkladu poté co veděli nebo se měli dozvědět o předlužení, úpadku firmy podat insolvenční návrh. Pojďme si v krátkosti připomenout co jsou závazky a poté co to jsou ty pohledávky a co je vlastně míněno těmi aktivy a pasivy. Takže slovník nám říká, že PASIVA jsou souborem všech závazků i těch které ještě ve splatnosti ! Pozor na interní dluh -uvnitř firmy – vůči společníkům, akcionářům a na externí dluh – vůči věřitelům vně firmy. Jaká je  skutečná tržní hodnota AKTIV (majetku) firmy. Zde to už nebude tak jednoznačné a jednoduché. Účetní hodnota a skutečná tržní hodnota nejsou totiž jedno a to samé ! Pozor nemyslete si, že zkreslené ocenění majetku Vás zbaví OSOBNÍ ODPOVĚDNOSTI drazí manažeři, jednatelé, předsedové představenstev a členové vedení !

Postupujte profesionálně a s profesionály ! Vyhněte se případným trestním stíháním, trestu odnětí svobody a osobním exekucím ! Kontaktujte NÁS IHNED a využijte základní hodinové konzultace ZDARMA !

Sdílet:
>