BREXIT, ZKÁZA NEBO SPÁSA

Na sklonku června si občané Velké Británie odhlasovali, jaký další osud jejich zemi čeká. V náručí Evropské unie už to každopádně nebude, pro tzv. brexit, tedy vystoupení z tohoto společenství, historicky vůbec první, se rozhodlo 51,9 % voličů. Z výsledku jsem nadšená, očekávala jsem jej.

Odhady o tom, co přinese budoucnost po brexitu, se různí. Jedni prorokují britské ekonomice časy zahalené temnotou a výrazné oslabení libry, ještě před referendem se hovořilo o až 20 %, nárůst inflace či odliv mnoha schopných pracovních sil do zahraničí, druzí, jsou optimističtí a vidí naopak posílení ekonomiky a více pracovních příležitostí.

Možné důsledky závisejí na mnoha okolnostech, včetně toho, zda si země do budoucna zachová členství ve Sdružení volného obchodu, na jehož podkladě pak podepíše protokol o přístupu k Evropskému hospodářskému prostoru. To by byla v podobné pozici jako například Norsko, které vlastní vstup do EU opakovaně odmítlo.

Jinou eventualitu představuje bilaterální dohoda po vzoru Švýcarska, což obnáší sice nižší rozhodovací pravomoci v rámci unie, ale také nižší odvody do společné „kasy”.

Celý proces je samozřejmě dlouhodobý a zatím o tom, kdy reálně dojde k opuštění EU, není příliš jasno, odhady odborníků předpokládají, že to může být za dva roky, tak dlouho má oficiálně trvat vyjednávací lhůta, ale rovněž až třeba za pět let.

Návrh řešení? Podpora podnikatelů a snížení daní.

Růžovou budoucnost předpovídá postunijní éře své země britský ministr financí George Osborne. Vyjádřil se na toto téma na stránkách deníku Financial Times. Dnes v zemi platí dvacetiprocentní daň z příjmů právnických osob. Do roku 2020 by měla klesnout rovnou na 17 %, později se hovořilo o snížení ještě radikálnějším, na až 15 %, zatím bez konkrétního termínu, což by tak znamenalo vůbec nejnižší sazbu ze všech světových ekonomik.

Velká Británie se snaží znovu po krátkodobém šoku,kterým nevyhnutelně po zveřejnění
výsledků prošla, nastolit optimální prostředí pro podporu podnikatelů a jejich růst.

Původní razantní omezení státních výdajů, o kterém ministr též hovořil, nakonec zřejmě nenastane.

Ti nejpozitivnější předjímají po krátkodobém propadu následný vzestup HDP až o 11 %.
Důvod je poměrně prostý: 
Absence jakýchkoli regulací, jimiž hojně trpí například finanční trhy,
ze strany Evropské unie, nižší sazby daní a liberalizace 
obchodu v rámci států mimounijních.
Založit si společnost LTD v Anglii a začít podnikat je levné a jednoduché.

Co k tomu dodat, kéž by se naši zákonodárci v srdci Evropy inspirovali třeba právě v Anglii.

Zapadne nad Evropskou unií slunce ?

Pro Evropskou unii má oproti tomu brexit dopady poměrně razantní a temné scénáře předvídají, že by nastalá situace mohla znamenat i definitivní rozpad. Euroskeptikem není pouze český exprezident Klaus a volání po vlastním „exitu” v jednotlivých zemích sílí, vodou na mlýn se situace na Ostrovech stala odpůrcům EU například u našich sousedů v Německu. Vlna protestů se vzedmula hlavně vůči její azylové a migrační politice.

Ve Velké Británii nespokojenost nezažehnaly ani snahy dnes již bývalého premiéra Davida Camerona, který se pokusil vyjednat změnu v podmínkách členství zahrnující například citelné snížení byrokratické zátěže nebo možnost zastavit vyplácení dávek imigrantům v případě, že by si to žádalo přetížení sociálního systému.

Vrcholící migrační krize a neschopnost nalézt v této situaci funkční řešení byly ostatně jedním z klíčových impulzů, které zemi k brexitu dovedly. Ekonomičtí experti na toto konto hovořili o nutnosti opustit potápějící se loď dříve, než bude pozdě. Cameron se dočkal kritiky za svoje úsilí o resuscitaci evropského „pacienta” s tím, že jde o pouhý kompromis, vaz mu nakonec zlomil fakt, že jen málokdo byl ochoten uvěřit, že EU je skutečně schopna uprchlickou problematiku dostat pod kontrolu.

Věřím, a životem i praxí s klienty mám ověřeno, že odvážným je ten, kdo umí vykročit do nejistoty,
nepohody, mnohdy i krátkodobého ekonomického 
útlumu, a to s cílem a výhledem po skutečné,
svobodné prosperitě. Drtivá většina lidí raději setrvává v neuspokojivé 
situaci z důvodu vlastní
lenosti a strachu ze ztráty krátkodobých „výhod“. V dnešní uspěchané době chceme výsledky
ihned, odvykli 
jsme si čekat a investovat čas, energii, peníze do skutečných trvalých hodnot.

BREXIT ukázal odvahu Britů, projevil jejich základní životní hodnotu, kterou je svoboda, a já jim fandím.

Za Zenron napsala Jana

Sdílet:

Leave A Comment

>