Automatická výměna informací nadnárodních společností startuje

    Domů » Blog » Automatická výměna informací nadnárodních společností startuje

Uzavřená dohoda mezi členskými státy o automatické výměně informací startuje.
(country-by-country reporting).

Nová pravidla budou platit pro nadnárodní společnosti, které působí přeshraničně v rámci EU. Dohoda by měla pomoci zejména v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem a jsou mimo jiné reakcí na žádost Evropského parlamentu o zvýšení transparentnosti u aktivit nadnárodních společností.

Společnosti budou ročně hlásit stav svých příjmů, výši daní, majetku, zaměstnancích. Finanční úřady jednotlivých zemísi budou tyto informace předávat. První výměna proběhne za rok 2016.

Zdroj: Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE)

Sdílet:

Leave A Comment

>