Chci podnikat na společnost v daňovém ráji Seychely. Musím uchovávat účetní doklady ?

    Domů » Blog » Chci podnikat na společnost v daňovém ráji Seychely. Musím uchovávat účetní doklady ?

Minulý týden na jedné z konzultací se mne klient zeptal na frekventovanou otázku.

Musím při podnikání prostřednictvím Seychelské společnosti uchovávat účetní doklady ?
Povinnost vedení účetnictví a předkládání výkazů na Seychelech není , jak to tedy je ?

27.12.2011 proběhla na Seychelech změna zákona o mezinárodních obchodních společnostech který
stanovuje povinnosti ohledně uchovávání záznamů v rámci mezinárodních obchodních společností
v Seychelské republice.

Mezi povinnosti Seychelské společnosti patří :
Evidence záznamů

Každá IBC společnost je povinná uchovávat účetní záznamy v takovém stavu aby z nich bylo možné určit
aktuální finanční postavení společnosti. Záznamy dále musí být vedeny tak aby je bylo možné předložit
a shodně vysvětlit provedené transakce.
Mezi tyto záznamy zejména patří : evidence majetku, evidence závazků společnosti, náklady a výnosy,
všechny transakce a obchody ve kterých je společnost smluvní stranou. Všechny záznamy postačí
pouze v elektronické podobě ve formátech PDF nebo Word.

Povinné je pouze uchovávání těchto záznamů ! nikoliv vypracování ročních reportů, výkazů či
podávání daňových přiznání.

Společnosti na Seychelech nepředkládají žádné účetní výkazy úřadům.

Vedení rejstříku
Všechny společnosti na Seychelech musí uchovat rejstříky ředitelů, společníků
s možností uchovat kopie rejstříků vně Seychel a to v elektronické podobě.

Tyto rejstříky nejsou veřejnosti přístupné. Jedná pouze o jejich uchování.

Záznamy usnesení a zápisů
Seychelská společnost musí uchovávat zápisy, rozhodnutí a usnesení vydaná společností.
Veškerá tato dokumentace není přístupná veřejnosti .

Pokud chcete podnikat prostřednictvím Seychelské společnosti musíte uchovávat výše uvedené
dokumnety minimálně v elektronické podobě. Žádný z těchto dokumentů nepředkládáte.
Slouží pouze pro případ sporného či soudního jednání.

Chci vědět více o založení společnosti na Seychelech

Sdílet:

Leave A Comment

>