Další pas a trvalý pobyt pro případ, že půjde o hodně: Za jak dlouho, kde a za kolik?

    Domů » Blog » Další pas a trvalý pobyt pro případ, že půjde o hodně: Za jak dlouho, kde a za kolik?

Další pas a trvalý pobyt pro případ, že půjde o hodně: Za jak dlouho, kde a za kolik?

V životě mohou nastat momenty, kdy je potřeba lidově řečeno „vzít kramle“. Může jít o válečné konflikty, ale třeba i situace, kdy je ve stále větší míře omezována vaše osobní svoboda a občanská práva. Na takové chvíle je možné se alespoň částečně připravit a vyzbrojit tím, že se stanete rezidenty nebo rovnou občany jiného státu. Není to levné, v řadě exotických zemí lze ale takovou přípravu pojmout i jako investici spojenou s cestováním, nemluvě o případné výhodnosti přesunu daňového domicilu. O specificích získávání rezidentur a cestovních pasů v různých zemích hovořil ve studiu Investičního webu Dávid Malcovský, ředitel společnosti ZENRON Consulting.

Sdílet:

Leave A Comment

>