Daňové ráje / Dohody o výměně informací v daňových záležitostech s Českou Republikou

    Domů » Blog » Daňové ráje / Dohody o výměně informací v daňových záležitostech s Českou Republikou

Možná právě nyní uvažujete o přesunu společnosti
do daňového ráje a stále nevíte jak se správně rozhodnout. 

Při rozhodování Vám může pomoci seznam aktuálních dohod
o výměně informací v daňových záležitostech s Českou Republikou !

Cílem přistoupení k Úmluvě je posílení efektivity správy daní a zvýšení daňové disciplíny.
Česká republika tak reaguje na boj proti daňovým únikům a související nutnost posílení a zrychlení
mezinárodní spolupráce při správě daní. Podpisem Dohody Česká republika usiluje o posílení
vzájemné výměny informací i se státy a jurisdikcemi s preferenčními daňovými režimy (tzv. „daňové ráje“).

Úmluva má oproti bilaterálním smlouvám tu výhodu, že je především multilaterálním nástrojem.
Pokud určitý stát Úmluvu podepíše, Česká republika s ním již nebude muset sjednávat bilaterální
smlouvy za účelem výměny daňově relevantních informací. Úmluvu podepsalo již 38 států.
Podle Úmluvy bude mít daňová správa možnost získat informace např. o příjmech a majetku
českých daňových subjektů v zahraničí, včetně např. informacích o pohybu a zůstatcích
finančních prostředků na bankovních účtech. Úmluva umožní využít všechny možné formy
správní spolupráce, jako například výměnu informací, souběžná daňová šetření či přítomnost
na daňových šetřeních v zahraničí.

Dohoda umožňuje dožádání příslušného orgánu smluvního státu o veškeré informace potřebné
ke správnému stanovení, výběru a vymáhání daní. Dohoda je tak dalším účinným nástrojem
pro daňovou správu, na jehož základě je možné obdržet informace potřebné pro účely správy
daní, tj. zejména možnost prověřit, zda příjem nebo majetek českých daňových subjektů
byl řádně zdaněn.

Česká republika podepsala mnohostrannou Úmluvu o vzájemné správní
pomoci v daňových záležitostech s níže uvedenými zeměmi.


Britské Panenské ostrovy          13.06. 2011

Andorra                                     11.06. 2013

Bahamské ostrovy                       08.03. 2012

Bermudské ostrovy                     15.08. 2011

Kajmanské ostrovy                      26.10. 2012

Ostrov Guernsey                         15.09. 2011

Ostrov Jersey                               18.07. 2011

Ostrov Man                                  18.07. 2011

San Marino                                   25.11. 2011

Barbados                                      26.října 2011

Bělorusko                                     31.května 2011

Polsko                                           13.září 2011

Panama                                        4.července 2012

Švýcarsko
Španělsko
Slovensko
Německo
Nizozemí
Kanada
Austrálie
Andorra
Rakousko
Liechenstein
Belgie
Gibraltar

Již brzy se chystají podepsat: Čína, Bahrajn, HongKong, Vanuatu

Pokud již využíváte strukturu pro daňové plánování v některé z uvedených destinacích,
doporučujeme konzultovat novou situaci a přijmout strategické opatření pro ochranu
Vašeho majetku a soukromí. 

Sdílet:

Leave A Comment

>