Jak na daňovou optimalizaci ? Hlavně průběžně ! Ne nárazově na konci roku !

    Domů » Blog » Jak na daňovou optimalizaci ? Hlavně průběžně ! Ne nárazově na konci roku !

Optimalizujte průběžně ne na poslední chvíli, protože tím na sebe upoutáte pozornost berňáku.

Poradci a právníci využívají hlavně značné složitosti daňových zákonů a nařízení k tomu, aby odvody podnikatelů tzv. optimalizovali. To je diplomatický výraz označující snahu zaonačit příjmy firmy tak, aby na ně daňové chapadlo státu nesmělo nebo už nemělo kam sáhnout a vše bylo ještě na hraně zákona.

„Pozor na daňová optimalizaci na poslední chvíli !!! dráždí kontrolory.
Riziko odhalení a pokut se v listopadu a prosinci zvyšuje dvojnásobně.“

„Jakékoli náklady vměstnávat do konce roku v rámci daňové optimalizace je nešťastné.
Běžný postup kontroly ze strany finančního úřadu je často stále stejný: úředníci vezmou do ruky jako první faktury z ledna, u nichž zjišťují, zda se nejedná o zapomenuté účetní doklady z předchozího roku, a faktury z listopadu a prosince, které zavánějí urputným snižováním základu daně.“

Daně se neměří všude stejným metrem
Pokud existuje sporný náklad, o kterém podnikatel nechce diskutovat,
je rozumné a o 50 procent bezpečnější ho nezařazovat do účetnictví v posledním kvartálu.

Tyto vlastně jednoduché fígle poradců v jinak složitém daňovém systému zároveň odhalují slabá místa v relativně početné „finanční armádě“, kterou ministerstvo financí disponuje, a na níž teď šéf ANO Andrej Babiš a lídr soc. dem. Bohuslav Sobotka tolik sázejí.

Další obrovskou dírou, kudy státu unikají daně,
je totiž neschopnost je vybírat všude stejně.

Mluví se už léta, s určitou nadsázkou řečeno, o tom, že i v rámci Česka existují skryté daňové ráje. Znamená to, že v jednom kraji přijde, čistě statisticky vzato, daňová kontrola jednou za tři sta let a v jiném třeba jednou za pět let.

Více nálezů, ale méně peněz
Mezi podnikateli v ekonomicky nejvíce problematických regionech, jako je například Ústecko, se zároveň mluví o tom, že důraz kontrol ze strany berňáku kolísá vždy podle toho, jak moc státu aktuálně teče do bot. Jinými slovy intenzita daňové kontroly, která si má vynucovat efektivní výběr, není soustavná a plošná, ale nárazová.

Navíc se ukazuje, že zvyšování počtu nálezů daňových
prohřešků na straně firem nemusí zákonitě vést k většímu výběru.

„Nepříliš pozitivní je, že se sice meziročně zvýšil počet řízení a počet nálezů o 18,5 procenta, ale snížila se doměřená daňová povinnost o 8,6 procenta,“ konstatuje ministerstvo financí ve zprávě o činnosti daňové správy za rok 2012.

Rodinné dovolené namísto odvodů
Ve hře na schovávanou s berňákem podnikatelé často podle poradců udělají školáckou chybu v tom,
že skrývají rodinné dovolené pod roušku služebních cest. „Je zřejmé, že majitel tuzemské IT firmy s ryze českými zákazníky let do Keni s manželkou a dětmi na náklady společnosti nijak neobhájí.“

Státu teče vana čím dál více
I když stát disponuje kromě sítě finančních úřadů i velkým specializovaným berňákem a finančně analytickým útvarem, který je malou zpravodajskou službou s právem nahlížet do kont velkých
ryb a možností sumy na nich případně zmrazit, nestačí to.

Podle ministerstva financí celková výše evidovaných daňových nedoplatků
k 31. prosinci 2012 činila více než 146,7 miliardy korun.

„Znamená to meziroční nárůst o 14,51 procenta,“ konstatuje ve zprávě o činnosti daňové správy. Bezmála šedesátiprocentní podíl na celkových daňových nedoplatcích měla DPH.

Nadnárodní firmy to hrají na převodní ceny
Hledáček daňových kontrol se podle daňových poradců příští rok více zaměří na převodní ceny,
jejichž prostřednictvím si nadnárodní společnosti někdy snižují svou daňovou povinnost.

Princip je jednoduchý: spřízněné firmy ve vzájemných transakcích upravují ceny tak,
aby zdanitelné zisky plynuly do států s příznivějšími sazbami. Odborníci ale varují,
že v případě zneužití transferových cen hrozí firmám daňové doměrky a penále.

Převodní ceny si kvůli nežádoucím ztrátám na firemních daních hlídá většina států, řeší se také na půdě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Naše daňová správa věnuje převodním cenám čím dál větší pozornost a často na ně vyčleňuje speciálně školené úředníky.

Pro příští rok připravujeme kontrolní akce zaměřené na transakce směřující do států
s preferenčním daňovým režimem, potvrdilo Generální finanční ředitelství.
Česko patří do skupiny zemí, kde neexistuje povinnost vést dokumentaci převodních cen. Odborníci i přesto firmám vedení dokumentace doporučují.

„Poplatník bez dokumentace nemá žádný nástroj, jak si průběžně ověřovat, že jím používaný způsob tvorby cen je správný. Zároveň také nemá nic, co by mohl kontrolorům předložit jako vysvětlení svého postupu při určení převodních cen v konkrétní transakci.“

Offshore společnosti

 

Sdílet:

Leave A Comment

>