Limity pro registraci společnosti k DPH v Anglii

    Domů » Blog » Limity pro registraci společnosti k DPH v Anglii

 

Daň z přidané hodnoty/DPH (Value Added Tax/VAT)

Jedná se o daň nepřímou, ve své skupině tvoří vůbec tu nejvýznamnější položku ve státním rozpočtu. Obecně bychom mohli říci, že je principiálně velmi podobná naší DPH. Tvoří ji dvě sazby. Základní je ve výši 20 % a ta platí pro většinu zboží nebo služeb. Přičemž tato sazba nesmí být nižší než 15 %. Snížená je pouze 5 % a je uvalena třeba na hygienické prostředky. DPH nepodléhá třeba věda, výzkum, dále ani finanční služby atd.

Za jakých okolností se musíte jako anglická Ltd. povinně stát plátcem DPH ?

Povinni registrovat se k její platbě jste tehdy, pokud váš obrat překročí 83 000 GBP za dvanáct předcházejících měsíců. Přijmete-li zboží od plátce z EU za totožnou sumu, to znamená za 83 000 GBP, musíte se stát také plátcem.

Co opačná situace? Jestliže už plátcem DPH v Anglii být nechcete.

Na HM Revenue and Customs (HMRC) si můžete požádat také o zrušení registrace. A to za předpokladu, že hodnota vašeho obratu klesne pod částku 81 000 GBP za rok. Učiníte tak formou písemnou, případně i mnohem jednodušeji elektronicky. Jednadvacáté století očividně ještě nedorazilo úplně všude a Česká republika má jisté zpoždění. Naštěstí v UK už doba pokročila a online komunikace s úřady není problémem.

Kromě povinného plátcovství existuje ještě jedna možnost. Pokud se přes tyto limity sice nedostanete, ale připadá vám platba DPH jako užitečná kratochvíle, můžete se k VAT registrovat také dobrovolně.

Komu musíte – daňovou povinost k DPH platit ? 

Podléhá již zmíněné HM Revenue and Customs (HMRC). Což je vlastně obdobná instituce jako v našich podmínkách finanční úřad. A pozor, rozhodně je potřeba být dochvilný a platit včas. HMRC umí být poměrně nepříjemná, pokud se opozdíte. Penále dosahují 150 GBP za 1 den prodlení.

Zjednodušte si život a přenechte starosti s účetnictvím a DPH v Anglii nám.

Nutnou administrativní zátěž za vás obstaráme sami. Buď vás k VAT registrujeme my, případně vám předáme fungující ready made společnost v Anglii, která už plátcem DPH je. A vám zůstanou již jen ty příjemnější starosti o tom, jak rozjet svůj vlastní byznys a získat svobodu.

Za tým Zenron – Jana

 

Sdílet:

Leave A Comment

>