Změny v roce 2013, buďte připraveni !

    Domů » Blog » Změny v roce 2013, buďte připraveni !

Věděli jste např., že od roku 2013 se z odběratele stává ručitel daňových odvodů ve více případech než dosud. Papírové a online daňové doklady budou od ledna rovnocenné. . .

Věděli jste, že od roku 2013 se z odběratele stává ručitel daňových odvodů ve více případech než dosud.

Papírové a online daňové doklady budou od ledna rovnocenné.
Do daňových odvodů vstupuje solidární zvýšení přímých daní, které se týká i zdanitelných benefitů.

Nový penzijní systém přináší další administrativní povinnosti pro zaměstnavatele.Od ledna 2013 nabývá účinnosti hned několik daňových novel. Novinky se týkají přímých i nepřímých daní a přinášejí s sebou nové povinnosti.

Změna v zařazení zboží do snížené sazby
Schválená novela obsahuje také některé úpravy v zařazení zboží do snížené sazby. Snížené sazbě daně by nadále neměly podléhat dětské pleny a částečně bude omezeno uplatnění snížené sazby daně na zdravotnické prostředky. Ty budou nově určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených.
Odběratel jako ručitel
Technická novela rozšiřuje případy, kdy odběratel ručí za odvod DPH z příslušné dodávky, pokud by nebyla dodavatelem zaplacena. Nově bude odběratel ručit za odvod DPH v případech, kdy provede platbu za zdanitelné plnění na účet dodavatele, který nebude registrován u správce daně.
„Tato úprava se dotýká například i faktoringových a obdobných vztahů, kdy se odběratel při platbě na účet faktoringové společnosti automaticky dostává do potenciální pozice ručitele,“
Odběratel dále ručí za odvod DPH v případech, kdy dodavatel bude tzv. nespolehlivým plátcem.  „Smyslem nového pravidla je zvýšit důraz na ověřování věrohodnosti dodavatelů z hlediska plnění jejich daňových povinností“
Další případy ručení
Novela nově upravuje ručení oprávněného příjemce, kterému vznikla povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň při přijetí zboží z jiného členského státu. Týká se to odvodu DPH při dodání třetí osobě osobou, která toto zboží z jiného členského státu pořídila.
Obdobně bude ručení za odvod DPH vznikat při nákupu pohonných hmot mimo čerpací stanici od jejich distributorů, pokud nebudou registrováni v příslušném registru.
Rok 2013 bude obtížný, Evropu růst dlouho čekat nebude, ale české firmy si trochu více věří. 
A jak to vidíte Vy ?! Bude ta Třináctka šťastná ?!
Tým Zenron Consulting CZ s.r.o.
www.zenron.cz
Sdílet:
>