Jak to bude s odpovědností od 1.1. 2012 u právnických osob a jejího vedení ?!

    Domů » Blog » Jak to bude s odpovědností od 1.1. 2012 u právnických osob a jejího vedení ?!

Jaká je dnes situace na konci roku 2011 , kdo za co ručí ? U společnosti s ručením omezeným s.r.o. ručí firma za svoji činnost obchodním majetkem a společníci ručí za závazky firmy pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Ano tuto mantru si opakovali na začátku, ale i na konci majitelé obchodních podílů a členové vedení.  Ale od 1.ledna 2012 je vše jinak ! A jak je to se statutárními orgány, jednateli ve společnostech s ručením omezeným  s.r.o., členy představenstva, předsedy představenstev v akciových společnostech a.s., členy vedení firem ?
Zde bych si dovolil jeden příklad ze soudní síně (Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 5 Tdo 894/2009, ze dne 26.8.2009) : Posuzuje-li se činnost jednatele při jednání jménem společnosti, ale i v rámci obchodního vedení, z hlediska jeho trestněprávní odpovědnosti, je třeba zvažovat povahu takového jednání z hlediska všech v úvahu přicházejících právních kvalifikací, a to nejen souhrnně, ale i jednotlivě ke každému konkrétnímu jednání kladenému jednateli za vinu.

Nečekejte na nic a jednejte se ZENRON  ! Vyhněte se případným trestním stíháním, trestu odnětí svobody a osobním exekucím ! Kontaktujte NÁS IHNED a využijte základní hodinové konzultace ZDARMA !

Sdílet:
>