Offshore podnikání nemusí mít hanlivý nádech aneb optimalizace není daňový únik

    Domů » Blog » Offshore podnikání nemusí mít hanlivý nádech aneb optimalizace není daňový únik

Proč se lidé pohoršují, když řeknete, že jste podnikatel a navíc podnikáte z ciziny ?
Není to jen závist těch, kteří se neodhodlali riskovat a převzít odpovědnost sami za sebe
a své zaměstnance. Svou roli zde hraje i přístup českých úřadů, které preventivně považují
všechny podnikatele za podvodníky
 a podle toho jsou pak nastaveny i české zákony
a byrokratické přístupy. Vše je komplikované, podnikatelé jsou zavaleni horou nařízení
a dokumentů, neustále přibývají nové povinnosti, které musí každý podnikatel splnit,
i když se mu třeba zdají nesmyslné. Daně a další platby jsou až neúnosné, nelze se pak
divit, že podnikatelé hledají cesty, jak daně optimalizovat.

Optimalizace daní není daňový únik

To, že podnikatel daně optimalizuje, neznamená, že neplní svou daňovou povinnost
nebo se placení daní vyhýbá nezákonným způsobem. Jedná se o minimalizování daňové
povinnosti v rámci zcela legálních metod. Jednou z cest, jak daně optimalizovat, je podnikat
offshore. To znamená podnikat v jedné zemi a být podnikatelem v zemi jiné. Při správném
výběru země nemá podnikatel žádnou daňovou povinnost nebo pouze minimální
a není zatěžován přebujelou administrativou. Navíc se tak zcela legálně vyhne zdanění.

Slovo offshore je často spojováno s trestnou činností

Offshore společnosti jsou naprosto legální a využívají se zcela zákonně. Jejich špatná pověst
je způsobována i vědomě, protože vládám zemí s vysokým zdaněním vyhovuje.
Nízké nebo nulové zdanění odvádí do těchto offshore zemí úspěšné podnikatele, což nemůže
tolerovat žádná vláda. K trestné činnosti zde dochází stejně jako jinde, pro kriminální živly
je přitažlivá možnost anonymního řízení společnosti a také to, že offshore země
nepřistupují k mezinárodním dohodám
 o vydávání provinilců.

Přesto daňové ráje své klienty skrytě monitorují, protože dobrá pověst je i v jejich zájmu.

Mimořádné výhody daňových rájů

Jako daňový ráj se označuje taková země, ve které mají zahraniční firmy mimořádné
daňové výhody
. Dividendy zahraničních podniků se zde nedaní vůbec, zisky jen v minimální
míře. Pokud má firma vedení mimo zemi, je od daně z příjmu zcela osvobozena a může získat
ještě další výhody. Vlastníkům je zaručena anonymita, převody kapitálu nejsou omezeny
a mnohdy není nutno vést ani řádné účetnictví. Firemní prostředky však nesmějí pocházet
z hostitelské země, vedení musí být cizinci a v zemi také nesmí firma provozovat žádné
obchodní aktivity.

Author :
[ts_fab authorid=”2″ tabs=”bio,latest_posts,facebook,twitter”]

Sdílet:

Leave A Comment

>