Anonymita vlastnictví

Daňové ráje mají mnohdy kontroverzní pověst, a to i  na vzdory tomu, že jde o zcela legitimní řešení. Tento obraz neznamená, že se do daňových rájů koncentrují pouze ti podnikatelé, kteří jsou neseriózní a po pár letech provozu společnosti, si přijedou na Seychely užívat ráj doslovný.

Mnoho podnikatelů přivedl do daňových rájů velmi dobrý důvod. Když jsme v roce 1989 jako národ, měnili dějiny, tak jsme si za tímto důvodem stáli. Hlavní motivací podnikatelů je snaha o ochranu vlastního soukromí. V lepším případě, mnohdy je pohánějí i obavy o majetek, zdraví případně i životy svoje nebo blízkých osob.

 

Vlastnictví, věc veřejná?

Vlastnická struktura v České republice patří k těm mimořádně průhledným. K výpisům z obchodního rejstříku má dnes libovolný přístup naprosto každý, údaje jsou dohledatelné pro všechny.

To další, co vypátráte, aniž byste měli bystrou mysl hodnou Hercula Poirota, je třeba výpis z katastru nemovitostí, či si přečtete účetní uzávěrky firem, v nichž je zainteresována osoba, která vás zajímá. A obratem se dozvíte též osobní údaje jako rodné číslo nebo bydliště.

V domácích podmínkách bývalo jedinou formou ochrany založení akciové společnosti a v ní akcie na majitele. V lednu roku 2014 ovšem Velký bratr zapracoval i tady a firmy musely přiznat příslovečnou barvu.

Do jisté míry se zákonnou náhradou za tuto možnost staly takzvané svěřenecké fondy neboli trusty, které zavedl nový občanský zákoník.

Tento nástroj si už krátce po svém uvedení do života musel ovšem spolknout první hořkou kritickou pilulku. Byla mu vytýkána netransparentnost a mnozí předpovídali, že bude sloužit k praní špinavých peněz.

Zjednodušeně je jeho podstatou, že nemá právní subjektivitu a není předmětem právních vztahů. Majetek ve fondu nikomu nepatří, ani zakladateli, ani jeho správci.

To znamená, že může sloužit k libovolnému účelu a o finálním využití rozhodne právě zakladatel. Majetek nebo zisk, který trust vygeneruje, je pak ve prospěch tzv. obmyšleného.

Když se řekne daňový ráj, vybaví se vám pláže, vlny a nohy v houpací síti? Každá mince má však dvě strany. Věděli jste třeba, že vedle daňových rájů existují země s takzvanými škodlivými daňovými režimy? My máme v tomto oboru bohaté zkušenosti, se kterými se s vámi rádi podělíme v našem podcastu.

Můj dům (a moje firma), můj hrad

Česká republika svoje podnikatele předhazuje příslovečným dravým šelmám s větší elegancí než císař Nero gladiátory v aréně. Jak se bránit? Naštěstí existuje možnost zneprůhlednit a tím pádem i ochránit svoje majetkové poměry přesunem podnikání do zahraničí. Offshore společnosti se tak staly jednou z mála možností, jak původní anonymitu zachovat.

Oblíbeným daňovým rájem, kde je zaručeno soukromí a prakticky nelze reálného vlastníka zjistit, jsou třeba již vzpomenuté Seychely.

Jinou alternativou je kombinace s tzv. nominee službami, které mohou být využívány i samostatně.

V praxi to znamená, že na post vlastníka, ředitele nebo jednatele společnosti je dosazena jiná osoba, která tuto funkci za určitý obnos vykonává. Skutečný vlastník zůstává díky tomu utajen, což mu může dát výhodu třeba v rámci konkurenčního boje, případně ho chránit od nežádoucí mediální pozornosti.

Tato osoba zastupuje společnost buď aktivně nebo pasivně a vždy se musí řídit pokyny, které dostane, nikdy nejedná sama za sebe. Proto je nezbytné si nominee sjednat přes prověřeného a seriózního zprostředkovatele.

Svěření takovýchto pravomocí do cizích rukou je značně rizikové. Pomůžeme Vám dosadit vhodné osoby do pozice nominee přesně vymezit jejich pravomoc.

Proč my?

Protože jsme profesionálové, vše co doporučujeme, máme ověřeno v praxi

Respektujeme vaše možnosti, soukromí a zachování mlčenlivosti

Zaručujeme privátní přístup

Jsme podnikatelé a především lidé jako vy

Jsme certifikováni money laundering regulation
Profesní odpovědnost společnosti £ 10 000 000

Zavolejte nám, nebo napište

Addesa: Benešovská 34, Praha 10, 101 00
Česká republika

Otevřeno: Po - Pá 8:30 - 17:00

Sjednejte si termín schůzky

Než učiníte definitivní rozhodnutí které bude mít dopad na vaše podnikání a život, investujte hodinu vašeho času.

Potkejme se nad šálkem kávy, na konzultaci u nás. Po té budete moci vykročit, bez mylných domněnek a očekávání.

    >