Compliance poradenství

Co znamená compliance poradenství

V podnikání je nutné řídit se celou řadou pravidel. Compliance má za cíl nastavit interní procesy tak, aby byly v souladu s těmito pravidly. Compliance hlídá trestněprávní odpovědnost, ale i dodržování postupů v souladu s pracovním a smluvním právem. Zabývá se diskriminací, šikanou, korupcí, ochranou osobních údajů, praním špinavých peněz a další problematikou.

 

Kontroly dodržování předpisů

Porušení pravidel, která jsou dány zákony, vyhláškami a předpisy jsou postihovány velmi vysokými pokutami a mohou skončit až soudním řízením.

Dodržování pravidel je kontrolováno celou řadou orgánů a institucí. Externí compliance poradce je účinnou prevencí, jak projít kontrolami bez sebemenších potíží a negativních zjištění.

Renomovaná kancelář ZENRON a její zkušený právní tým vám pomůže se správným nastavením pravidel a proškolí vaše zaměstnance, aby bylo sníženo riziko trestní odpovědnosti a nejrůznějších sankcí.

Poškození dobrého jména společnosti nebo únik informací znamená škodu, kterou často nejde ani vyčíslit penězi. Obraťte se na tým našich odborných pracovníků a rizikům předcházejte!

Jak být o krok napřed v době koronavirové?

Kontrolní orgány v ČR:

 • Česká obchodní inspekce
 • Česká národní banka
 • FAU Ministerstva financí
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • a řada dalších

Podnikatelské prostředí je náročný a nepřehledný terén. Musíte zvítězit nejen nad konkurencí, ale také nad mnoha legislativními předpisy, vyhláškami a nařízeními. Sledování změn v této oblasti je velmi časově náročné. S naším poradenstvím budete podnikat bez obav.

 

 

Proč externí compliance poradenství od ZENRON

Odborná poradenská firma se postará o to, aby identifikovala ve společnosti všechny činnosti, které podléhají externím kontrolám pravidel.

Prověří, zda dochází k dodržování legislativních a jiných nařízení a doporučí postup k optimalizaci interních procesů. Zároveň se postará o kontrolu smluvní dokumentace, případně vypracuje novou.

Compliance poradce se bude starat o pravidelné školení vašich zaměstnanců, bude monitorovat legislativní změny, které se dotýkají vašeho předmětu podnikání a pravidelně vás informovat. Minimalizujete rizika sankcí ze strany kontrolních orgánů za porušení legislativních norem.

 

 

Spoluprací s externí compliance poradenskou agenturou ZENRON získáte

 • Interní provoz organizace v souladu s právními předpisy
 • Tvorbu vnitřních předpisů
 • Opatření proti praní špinavých peněz
 • Dodržování předpisů v oblasti lidských zdrojů
 • Školení zaměstnanců (eliminace negativních jevů jako diskriminace a šikana),
 • Plnění povinností ve vztahu k zákazníkům nebo klientům
 • Kontrolu smluvní dokumentace
 • Asistenci při kontrolách dozorových orgánů
 • Další služby compliance poradce

Externí nezávislá poradenská agentura ZENRON s týmem svých právníků a konzultantů vám může být nápomocna nejen v běžné podnikatelské činnosti, ale také v případě, kdy se chystáte k registraci nové společnosti nebo získání nejrůznějších povolení a licencí.

Získat například licenci pro obchodování s cennými papíry, pro poskytování nebankovních půjček nebo investičních zprostředkovatelů není snadné. Compliance poradce vás může v řízení zastupovat a postarat se o bezproblémový průběh celého procesu.

Proč my?

Protože jsme profesionálové, vše co doporučujeme, máme ověřeno v praxi

Respektujeme vaše možnosti, soukromí a zachování mlčenlivosti

Zaručujeme privátní přístup

Jsme podnikatelé a především lidé jako vy

Jsme certifikováni money laundering regulation
Profesní odpovědnost společnosti £ 10 000 000

Zavolejte nám, nebo napište

Addesa: Benešovská 34, Praha 10, 101 00
Česká republika

Otevřeno: Po - Pá 8:30 - 17:00

Sjednejte si termín schůzky

Než učiníte definitivní rozhodnutí které bude mít dopad na vaše podnikání a život, investujte hodinu vašeho času.

Potkejme se nad šálkem kávy, na konzultaci u nás. Po té budete moci vykročit, bez mylných domněnek a očekávání.

  >