Fiduciary služby

Jaký je význam slova Fiduciary?

Fiduciář je teoreticky osoba nebo klidně i celé organizace, kterým bylo postoupeno vlastnictví za předpokladu, že s ním bude nakládáno dle předpisu či domluvy. Nejvyšší zákonná povinnost jedné strany vůdčí té druhé zahrnuje také to, že mravně musíme jednat v tom nejlepším zájmu toho druhého.

Fiduciář také může být zodpovědný za blaho všech, což ale většinou zahrnuje potřebné finance (správa majetku jednoho nebo vícero lidí). Za důvěrníky v tomto případě můžeme považovat například bankéře, účetní, manažery peněz nebo také členy představenstva.

Pokud lidé vybírají své fiduciáře za účelem plánování majetku, většina lidí si není úplně jistá tím, koho si má vybrat.

Jestli svoje vlastní děti, nejlepší přátele či kohokoli, komu skutečně důvěřuje. Vybrat si ale také můžete tzv. firemní fiduciáře, což bývá zpravidla úplně nejlepším řešením.

Jak být o krok napřed v době koronavirové?

Výhody výběru ZENRON firemní fiduciary

 

Neutralita

Jendou z důležitých věcí u firemního fiduciáře je ta, že se nebude nějak přímo vázat na vaše příjemce, díky čemuž předejdete veškerému emocionálnímu stresu nebo strachu.

K tomuto by mohlo dojít právě v tom případě, že bude váš fiduciář rodinný příslušník nebo kamarád.

Další výhodou je to, že firemní důvěrník nebude ovlivňován vaší minulostí, ani vaším současným životem, který vedete. Bude tedy spravovat majetek podle toho, jak je to stanoveno v explicitních podmínkách vaší poslední vůle anebo smlouvy.

 

Vysoká úroveň péče

Jelikož jsou firemní fiduciáři pouze právnické osoby, musí mít licenci, vlastní pojištění a také podléhají přísným státním ale i federálním předpisům. Tím pádem budou dodržovat vysokou standardní péči.

Jestliže se tedy stane, že firemní svěřitel udělá nějakou chybu, poté bude soudce rozhodovat proti instituci. Ta naopak pak bude muset zaplatit za své chyby.

To obecně nenastane u individuálního finduciáře, jenž má malou nebo skoro žádnou zkušenost s řízením majetku. Bude tedy zodpovědný za jednání nebo opomenutí, které představuje hrubou nedbalost.

 

Řízení odborníků

Firemní důvěrníci jsou opravdoví profesionálové. Ti mají více zaměstnanců s bohatými zkušenostmi, kteří se budou starat o správu majetku a správou opatrovných nebo také svěřeneckých účtů.

Spolu s manažery portfolia budou obezřetně investovat svěřenecké fondy. Což opět povede k investičním službám a k odbornému řízení.

 

Jednoúčelové zařízení

Firemní fiduciář u sebe bude mít všechny zdroje, jenž spravuje, účtuje nebo do kterých investuje. Součástí budou například i zprostředkovatelské služby, investiční služby nebo služby obchodního a realitního managementu.

Proč my?

Protože jsme profesionálové, vše co doporučujeme, máme ověřeno v praxi

Respektujeme vaše možnosti, soukromí a zachování mlčenlivosti

Zaručujeme privátní přístup

Jsme podnikatelé a především lidé jako vy

Jsme certifikováni money laundering regulation
Profesní odpovědnost společnosti £ 10 000 000

Zavolejte nám, nebo napište

Addesa: Benešovská 34, Praha 10, 101 00
Česká republika

Otevřeno: Po - Pá 8:30 - 17:00

Sjednejte si termín schůzky

Než učiníte definitivní rozhodnutí které bude mít dopad na vaše podnikání a život, investujte hodinu vašeho času.

Potkejme se nad šálkem kávy, na konzultaci u nás. Po té budete moci vykročit, bez mylných domněnek a očekávání.

    >