Akvizice, fúze podniku (m & a)

Za úspěšnou akvizicí stojí správné načasování a zhodnocení všech souvisejících aspektů

Vždy se jedná o celistvý projekt při němž je potřeba zhodnotit ekonomické, právní a daňové dopady na chod podniku. Zejména daňové otázky mohou značně ovlivnit celou transakci. Konsolidace a restrukturalizace jednoznačně vykazují rostoucí trend nejen v Evropě.

Nabízíme řešení v podobě specializovaných služeb při provádění akvizice, fúze, prodeji nebo restrukturalizaci podniku. Našimi klienty jsou podniky a investoři, fondy rozvojového kapitálu (private equity).

Abychom mohli uspokojit i ty nejnáročnější mezinárodní investiční skupiny a podniky, spolupracujeme s týmem odborníků úzce vyprofilovaných na jednotlivé sektory podnikání, v různých zemích, tak abychom zajistili flexibilitu, kvalitu a odbornost při realizaci celé transakce.

Nejsme sektorově ani územně vyhraněni, čímž jsme velmi flexibilní. Působíme prostřednictvím Zenron and Associates v dalších 18 zemích Evropy, Západní Afriky a Jižní Asie zaměřené právě na akvizice a fúze (M and A) a private equity (PE).

 

Co od nás získáte?

Společně Vám přineseme řešení, prostřednictvím našich pevných vazeb  a rozsáhlých sítí zkušených mezinárodních odborníků v realizaci poradenských služeb a transakcí M and A (Fúze a akvizice) jak pro kupující tak i prodávající stranu.

Pro kupujícího je podstatná a jednoznačná identifikace silných a slabých stránek, možných hrozeb a příležitostí této transakce. Kupující tak získává konkurenční výhodu díky rychlosti, účinnosti, efektivitě a ověření a podtrhuje tak své výhradní postavení .

Kupující z titulu své vyjednávací pozice musí získat podrobné, jednoznačné informace týkající se cílové společnosti a případně identifikovat potencionální součinnost. Podniky jsou často prodávány formou organizované aukce. Na to je potřeba být velmi dobře informačně a fakticky připraven.

Jak být o krok napřed v době koronavirové?

Portfolio služeb Akvizice, Fúze (M and A)

 • Akviziční strategie
 • Daňová modelace
 • Struktura transakce
 • Asistence při prodeji
 • Poakviziční integrace
 • Vyhledání, prověření vhodného partnera (Research, Due Dilligence)
 • Ocenění a příprava společnosti či její divize, část podniku
 • Před investiční prověrka pro kupujícího
 • Před investiční prověrka pro prodávajícího
 • Poradenství ohledně smlouvy o koupi a prodeji

Proč my?

Protože jsme profesionálové, vše co doporučujeme, máme ověřeno v praxi

Respektujeme vaše možnosti, soukromí a zachování mlčenlivosti

Zaručujeme privátní přístup

Jsme podnikatelé a především lidé jako vy

Jsme certifikováni money laundering regulation
Profesní odpovědnost společnosti £ 10 000 000

Zavolejte nám, nebo napište

Addesa: Benešovská 34, Praha 10, 101 00
Česká republika

Otevřeno: Po - Pá 8:30 - 17:00

Sjednejte si termín schůzky

Než učiníte definitivní rozhodnutí které bude mít dopad na vaše podnikání a život, investujte hodinu vašeho času.

Potkejme se nad šálkem kávy, na konzultaci u nás. Po té budete moci vykročit, bez mylných domněnek a očekávání.

  >