Start-up vízum – UK

Vízový program pro start-upy je určen pro zájemce, kteří poprvé ve Spojeném království zahajují inovativní obchodní činnost a kteří zároveň potřebují pracovat, aby se uživili, zatímco budou rozvíjet svůj obchodní plán.

Před podáním žádosti musí vaše podnikání nebo podnikatelský záměr zhodnotit schvalovací orgán.

Od schvalovacího orgánu obdržíte schvalovací dopis, pokud je vaše podnikání životaschopné. O vízum Start-up můžete zažádat, pokud:

 • Hodláte založit inovativní podnikání ve Velké Británii – musí se jednat o něco, co se liší od čehokoli jiného na trhu
 • Je vám alespoň 18 let
 • Splňujete požadavky na znalost anglického jazyka
 • Jste schopni prokázat, že máte dostatek osobních úspor na vlastní obživu při pobytu ve Velké Británii

Před podáním žádosti musíte mít na bankovním účtu úspory ve výši nejméně 1 270 liber po dobu 28 po sobě jdoucích dní, přičemž totéž platí, pokud ve Velké Británii pobýváte méně než rok a žádáte o přechod na toto vízum.

Vizum UK - Zenron CZ - Vízum Start-up

Způsobilost

Musíte být schváleni autorizovaným orgánem, který je buď:

 • Britskou vysokoškolskou institucí
 • Obchodní organizací s historií v oblasti podpory britských podnikatelů

Musíte být schopni prokázat, že váš podnikatelský záměr je:

 • Nový – nemůžete nabízet něco, co už nabízí někdo jiný
 • Inovativní – musíte mít originální podnikatelský záměr, který se liší od čehokoli jiného na trhu
 • Životaschopný – má potenciál růstu

Způsob podání žádosti závisí na tom, zda jste:

Innovator-Visa-Fees

Potřebné dokumenty:

Při podání žádosti musíte předložit „schvalovací dopis“, který prokazuje, že vaše podnikání posoudil schvalovací orgán.

Dále musíte předložit:

 • Bankovní výpisy prokazující, že na bankovním účtu máte úspory ve výši nejméně 1 270 liber po dobu 28 po sobě jdoucích dnů
 • Důkaz, že splňujete požadavek na znalosti anglického jazyka
 • Výsledky testu na tuberkulózu, pokud jste ze země, kde musíte test absolvovat
 • Pokud nejsou vámi předkládané dokumenty v angličtině nebo velštině, musíte předložit také ověřený překlad.
 • Platný cestovní pas nebo jiný průkaz prokazující vaši totožnost a státní příslušnost

Proč my?

Protože jsme profesionálové, vše co doporučujeme, máme ověřeno v praxi

Respektujeme vaše možnosti, soukromí a zachování mlčenlivosti

Zaručujeme privátní přístup

Jsme podnikatelé a především lidé jako vy

Jsme certifikováni money laundering regulation
Profesní odpovědnost společnosti £ 10 000 000

Zavolejte nám, nebo napište

Addesa: Benešovská 34, Praha 10, 101 00
Česká republika

Otevřeno: Po - Pá 8:30 - 17:00

Sjednejte si termín schůzky

Než učiníte definitivní rozhodnutí které bude mít dopad na vaše podnikání a život, investujte hodinu vašeho času.

Potkejme se nad šálkem kávy, na konzultaci u nás. Po té budete moci vykročit, bez mylných domněnek a očekávání.

  >