Offshore společnosti a daňová optimalizace

    Domů » Služby » Offshore společnosti a daňová optimalizace

Offshore společnosti – legální daňová optimalizace. Daňové ráje na dosah i pro Vás.

Není žádným tajemstvím, že v současnosti není obtížné přesouvat firmy mezi destinacemi, a využít toho, že jednotlivé státy začaly vytvářet pro firmy, které v nich sídlí „konkurenční výhody“.

Reálně to vypadá například tak, že některé země se zaměřují na tvorbu mezinárodních dohod zamezujících dvojímu zdanění svých rezidentů, a jiné jdou cestou snižování zdanění na minimum. Hádejte ve kterých zemích se podnikatelům více daří ?

 

Používání výrazu offshore se vžilo pro označení podnikání v jiné zemi, než kde se reálně nachází management a zaměstnanci. Mylně je někdy offshore zaměňováno za výraz „daňový ráj“ většinová populace toto spojení však běžně používá. Proč nemůžeme mezi ně dát rovnítko?

Protože daňový ráj může být i země, kde dochází k podnikání – například i v České republice dnes sídlí výrobní firmy, které sem přišly na základě pobídek a neplatí prakticky žádné daně. I offshore destinace může mít naopak zdanění vyšší, když přináší alternativní výhody (jako je třeba vyšší ochrana vlastnictví, než je zaručena v domovské zemi).

Přemýšlíte i Vy nad možnostmi daňové optimalizace svého podnikání?

Legální optimalizace není založena na spoléhání se na to, že spolu určité země „nemluví“ a nepředávají si v současnosti mezi sebou údaje o daňových rezidentech, anebo na ukládání finančních zdrojů do zahraniční banky, o které se předpokládá, že uchová bankovní tajemství a informace o tom, že jsou v ní uloženy peníze.

To, co zde bylo právě popsáno, jsou typické příklady vyhýbání se placení daní, které je ve většině států světa nelegální a které vám rozhodně nedoporučujeme.

Nenechme se oklamat rétorikou některých představitelů evropské byrokracie – v současnosti není legálně možné přiletět s balíkem peněz do nějaké exotické země, založit firmu na vymyšlené jméno a ukrýt takto příjmy.

Cílem korektního a efektivního daňového plánování je najít takové řešení, kdy je legálně využito výhod, které jednotlivé státy světa nabízejí.

Výrazně nedoporučujeme tedy provádět offshore optimalizaci pouze tehdy, když nemáte dostatečně zmapováno mezinárodní právo a podrobně znáte zákony a finanční předpisy v destinaci, do které míříte.

Když se řekne daňový ráj, vybaví se vám pláže, vlny a nohy v houpací síti? Každá mince má však dvě strany. Věděli jste třeba, že vedle daňových rájů existují země s takzvanými škodlivými daňovými režimy? My máme v tomto oboru bohaté zkušenosti, se kterými se s vámi rádi podělíme v našem podcastu.

Výhody z využití offshore společností

 

Ochrana majetku a soukromí

Příklad: české s.r.o. vlastní kyperská společnost, jejíž identita je známa a zapsána v Obchodním rejstříku – vlastnictví kyperské společnosti je anonymizováno.

 

Snížení byrokratické zátěže

Využitím destinací, kde jsou kladeny minimální nároky na výkazy pro státní správu.

 

Daňová optimalizace

Například přesunem do zemí, kde jsou firmy osvobozeny o povinnosti platit daň ze zisku nebo příjmu.

 

Rozložení rizik v podnikání

Insolvenční spory, útoky konkurence, anonymizace vlastnictví, rozdělení vlastnictví mezi více subjektů.

 

Růst na další světové trhy

Velmi často se takto zakládají firmy například při expanzi podnikání do USA

Proč my?

Protože jsme profesionálové, vše co doporučujeme, máme ověřeno v praxi

Respektujeme vaše možnosti, soukromí a zachování mlčenlivosti

Zaručujeme privátní přístup

Jsme podnikatelé a především lidé jako vy

Jsme certifikováni money laundering regulation
Profesní odpovědnost společnosti £ 10 000 000

Zavolejte nám, nebo napište

Addesa: Benešovská 34, Praha 10, 101 00
Česká republika

Otevřeno: Po - Pá 8:30 - 17:00

Sjednejte si termín schůzky

Než učiníte definitivní rozhodnutí které bude mít dopad na vaše podnikání a život, investujte hodinu vašeho času.

Potkejme se nad šálkem kávy, na konzultaci u nás. Po té budete moci vykročit, bez mylných domněnek a očekávání.

    >