Změny obchodních společností od 1. ledna 2014

    Domů » Blog » Změny obchodních společností od 1. ledna 2014

Po řadě debat, protichůdných názorů a všelijakých obstrukcí spatřil světlo světa novelizovaný občanský
zákoník a nový zákon o obchodních korporacích 90/2012 Sb., který nahrazuje obchodní zákoník.
Zákony budou plně v platnosti od 1. ledna 2014 a zavádí řadu novinek.

Založení s.r.o. za korunu

Nově bude možné založit s.r.o. již se základním kapitálem 1 Kč. To je určitě velmi přínosný krok, který
konečně odbourá bariéru vstupního vkladu ve výši 200 tisíc korun. Právě základní kapitál byl pro
většinu menších živnostníků hlavní překážkou při založení s.r.o. Navíc de facto již stejně neplnil svou
funkci, protože po několika týdnech firma ručila pouze reálným majetkem, a nikoliv základním kapitálem.

Samozřejmě k založení s.r.o. bude nadále třeba řady náležitostí, formulářů a potvrzení, které budou
stále vyžadovat investici v řádu mnoha tisíc. Pokud si firmu necháte založit, vyjde pořízení s.r.o.
běžně okolo 20 tisíc Kč. Sami můžete firmu založit výrazně levněji, ale samozřejmě budete muset
všechny úřady oběhat sami.

Společnost s ručením neomezeným

Oblíbené s.r.o. přestává být společností s ručením omezeným a fakticky přechází na společnost
s ručením neomezeným. Podílníci ve firmě totiž budou svým soukromým majetkem ručit i za
případné dluhy firmy. Podobný předpis možná byl vytvořen s dobrým úmyslem, v podstatě
ale zlikvidoval podstatu s.r.o.

Určité podnikatelské aktivity jsou riskantní a navíc často mnohonásobně dražší, než je například
rodinný rozpočet. Smysl existence právnických osob s omezeným ručením byl v tom, že se
podnikatelské riziko nepřenášelo na rodiny jednotlivých podnikatelů. S novými podmínkami
mohou podílníci přijít o veškerý osobní majetek, pokud neprokáží, že ztráta firmy vznikla
za okolností, kterým nešlo zabránit. Zákon je formulován natolik vágně, že lze jen hádat,
jak se to bude v praxi řešit. Podobný předpis platí již dnes pro s.r.o. s jediným majitelem
a zároveň jednatelem. Ovšem vymahatelnost je minimálně sporná.

Problém s ručením může nastat i v případě dědění podílu společnosti. Dědic totiž musí
odmítnutí svého podílu podat do 3 měsíců od usnesení soudu o dědictví podílu. Dědic navíc
nemůže podíl odmítnout, pokud ve společnosti pracuje či pokud dědí po jediném podílníkovi.
V praxi tak může dojít k situaci, kdy jednatel a jediný majitel společnosti přivede s.r.o. do dluhů
a zemře. Případný dědic pak nemá šanci tento podíl odmítnout, přestože nemusí mít s firmou nic
společného a samozřejmě povinnost ručit celým majetkem přechází na něj.

Provázání s občanským zákoníkem

Nový zákon o obchodních korporacích nahrazuje obchodní zákoník a částečně je propojen s novým
občanským zákoníkem. Již nyní se ozývají někteří právníci, že bude zpočátku obtížné vymezit,
co spadá pod který zákon. Změny jsou poměrně rozsáhlé a zavedení řady novinek bude zpočátku
určitě působit problémy. Na druhou stranu už byly změny nutné. Bohužel se spoustou zajímavých
novelizací přišla i řada zjevně nepodařených řešení. U řady věcí ukáže až soudní praxe, jak se vlastně
budou řešit.

Snadnější založení, ale vyšší odpovědnost a náklady

Mnoho lidí si dnes stále myslí, že je s.r.o. ohromně výhodná. V případě velkých obratů rozhodně
ano, ale již založení s.r.o., zápisy u notáře i u soudu a jakákoliv změna údajů jsou položky za tisíce korun.

Firma je obvykle plátce DPH, vede podvojné účetnictví, které je oddělené od majetku podnikatele.
Pokud tedy například chce jednatel vybrat ze své firmy peníze, musí je zdanit včetně velmi vysokých
odvodů. Následně je musí jako příjemce opětovně zdanit a samozřejmě včetně odvodů. Podobný
podnik je tedy výhodný spíše pro střední společnosti s více podílníky, které unesou podstatně
vyšší náklady na administrativu.

Výhody firmy lze využít zejména při obchodu s dalšími firmami, při vlastním vysokém obratu a při
zaměstnávání lidí. Určité benefity nalezneme také při podnikání více OSVČ dohromady, protože to
poskytuje výhodnější podmínky než pouhé sdružení podnikatelů. Firmu také potřebujete při obchodování
se zahraničím, protože tam často nic jako OSVČ neexistuje, nebo vás nechápou jako firmu. Otázkou
ovšem zůstává, zdali není pro takové účely podstatně výhodnější založit firmu v zahraničí.

ZALOŽENÍ FIRMY V ANGLII

ZALOŽENÍ OFFSHORE

Naopak pro živnostníky založení „jednomužné“ s.r.o. za korunu nic neřeší. Přinese jim pouze řadu
dalších povinností a jejich soukromý majetek se de facto stane i majetkem firmy. Podle starého
obchodního zákoníku to bylo sice do jisté míry také tak, skutečná vymahatelnost ovšem byla
ošidná. Jak to bude u nových s.r.o. s ručením neomezeným ukáže až praxe.

Zakládání firem v zahraničí

S novinkami na poli zakládání právnických osob, zvyšování DPH a průběžně narůstající byrokracie
se nabízí také otázka podnikání v zahraničí. Nemusí jít jen o typické daňové ráje. Založení právnických
osob (firem) v zahraničí je podstatně výhodnější i v řadě vyspělých zemí, které si podnikání váží a
nečiní ho zbytečně komplikovaným. Například řada zemí v EU požaduje pro založení akciové společnosti
stejný, nebo dokonce menší kapitál než ČR (obvykle 60-80 tisíc EUR), přestože platy v zemích jako
Německo, Švýcarsko či Norsko jsou úplně jinde.

Obdobu s.r.o. lze často zakládat bez vysokého kapitálu a s minimální byrokratickou zátěží. Také
obvykle nejsou problémy s oddělením firemního a soukromého majetku. Mimo Evropu také
odpadají nevýhody s DPH a odvody, které jsou často mnohonásobně vyššími náklady než
samotná daň z příjmu. S postupným globalizováním trhu se také zjednodušuje podnikání v zahraničí,
zatímco Česká republika jde spíše opačným směrem a podnikání zejména malým a středním firmám
čím dál více komplikuje a prodražuje.

ZALOŽENÍ FIRMY V ANGLII

ZALOŽENÍ OFFSHORE

zdroj: mladypodnikatel.cz

Sdílet:

Leave A Comment

>